18
mrz.
2008
palikowski

Dezerter - Ulica bankowa

Na ulicy bankowej śmierć spogląda w okna, Bankierzy chciwie powiększają swoje konta,
Czasem słychać odgłos nadętych bankietów, A gołębie dostojnie srają z wielkich parapetów